CSS rules to specify families

Projekty

 

Od 1968 roku zajmujemy się kompleksową obsługą inwestycji budowlanych.

Już od ponad 55 lat Biuro Projektowe AMW INVEST Sp. z o.o. realizuje zadania budowlane zarówno na rynku komercyjnym jak i w ramach usług specjalistycznych na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej.
W dbałości o interesy Inwestorów naszą obsługę profesjonalną dzielimy na jasno wyodrębnione etapy.
Dzięki takim procedurom proces projektowy jest na bieżąco analizowany i daje możliwość pełnego spojrzenia na inwestycję.

E T A P
P R Z E D P R O J E K T O W Y

przedprojekt_PNG_mm

- analiza chłonności działek;
- koncepcje architektoniczne i urbanistyczne
  (w tym w standardach przepisów 
  resortowych Ministerstwa Obrony                      Narodowej);

- koncepcje wielobranżowe;
- koncepcje i plany studialne budowy lotnisk
  wojskowych ( w tym w standardach NATO),
  cywilnych, lądowisk dla śmigłowców;

- koncepcje nawierzchni drogowych obiektów
  przemysłowych;

- koncepcje dróg publicznych;
- inwentaryzacje;
- ekspertyzy budowlane;
- ekspertyzy pożarowe;
- szacunkowe określanie kosztów;

E T A P   
U Z G O D N I E Ń

uzgodnienia_PNG_mm

- warunków gestorów mediów;
- warunków zabudowy;
- lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- pozwolenia na budowę;

E T A P
P R O J E K T O W Y

projekt_PNG_mm

- projekty wielobranżowe;
- projekty wnętrzarskie;
- koordynacja międzybranżowa;
- przedmiary robót;
- kosztorysy inwestorskie;

E T A P
R E A L I Z A C J I

realizacja_PNG_mm

- wspomaganie Inwestora podczas realizacji
  w ramach nadzorów autorskich;
- prowadzenie nadzorów inwestorskich;
- wykonujemy dla Inwestora wizualizacje
  inwestycji;


Budynki administracyjno- biurowe, sztabowe, zespoły koszarowe i specjalnego przeznaczenia

 

Budynki zakwaterowania zbiorowego

 

Budynki mieszkaniowe

 

Budynki magazynowe, garaże

 

Budowle obronne

 

Budynki użyteczności publicznej

Centrum sportowe do użytku wojsk polskich i amerykańskich

Hala Sportowa w Wesołej

 

Lotniska

 

Koncepcje programowo – przestrzenne

 

Infrastruktura specjalna

LogoAMWInvestStopka_PNG

© 2021 AMW Invest Sp. z o.o.

Strona Główna   |  O Spółce   |  Projekty   |  Oferta   |  Publikacje   |  Kontakt                          Polityka prywatności

Creatio MxM360.com